8.4.2012

Malagassa panostetaan ilmanlaatuun

MALAGAssa panostetaan 2,5 miljardilla eurolla ilmanlaadun parantamiseen kaupungissa.

Kaupungin ohjelman tavoitteena on vähentää terveysriskejä jotka liittyvät hengitysilmaan ja korkeisiin hiilidioksidi päästöihin.Suunnitelma koostuu hiilidioksidin imeyttämisestä viheralueiden avulla kasveihin, tekemällä puistoista suurempia ja ottamalla useampia lajeja niihin.

Toivottavasti tämä hidastaa "kaupungin lämmön vaikutusta, kun kaupungin ilma on lämpimämpi kuin ympäröivillä alueilla".

Projekti on lähinnä EU: n rahoittama, ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa vuosina 2013-2014.