12.11.2010

Marbellan Marinan ja La Bajadillan sataman laajennus hanke etenee

Tiistaina Marbellan aluehallitus valtuutti näyttämään vihreää valoa Marbellan Marinan ja La Bajadilla sataman laajentumis hankkeelle. Se järjestää tarjouskilpailun asiasta, joka edellyttää investointien kokonaismääräksi 77 miljoonaa euroa.

Tämä on ensimmäinen kerta kun viranomainen on hyväksynyt yhteisen julkisen - yksityis hankkeen, joka mahdollistaa kolminkertaisen määrän venepaikkoja satamassa. Tavoite on saada yhteensä 670 venepaikkaa ja rakentamisen odotetaan synnyttävän yli 500 työpaikkaa.


Ehkä kasvun kannalta keskeistä Marbellan matkailulle on luoda laajennus laituri alueelle jonne risteilyalukset voivat kiinnittyä. Tällä hetkellä monet risteilijät pysähtyvät Marbellan edustalle jossa matkustajat voivat katsella kaupunkia, mutta eivät pääse maihin asti.


On ollut huolta siitä, että ehdotettu laituri ei olisi riittävän suuri risteilyaluksille, mutta yritykset haluavat laituriin laajennuksen, ja suunnitelman on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.